Balticus Advocatus   STRONA GŁÓWNA   |   O NAS   |   SPECJALIZACJA   |   KONTAKT   |   LINKI   
 
   BIUROADWOKATÓW
   A.MARCINKEVIČIUS
   I PARTNERZY
W ramach swojej działalności ?Balticus Advocatus? oferuje szeroki zakres usług prawniczych - doradztwo prawne na rzecz podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych, sporządzanie pism procesowych, opinii prawnej, reprezentowanie interesów klienta w stosunkach gospodarczych, przed organami władzy wykonawczej i samorządowej, w organizacjach społecznych i pozarządowych, udzielanie zastępstwa procesowego przed sądami i organami władzy ustawodawczej.
 
 >>    INFORMACJA
Tel./Faks: +370 52 62 1994
E-mail: info@advo.lt
 

Prawo autorskie  

advo.lt przykłada wszelką staranność by informacja zawarta na niniejszej stronie jak najbardziej odpowiadała rzeczywistości, lecz nie gwarantuje 100 procentowej dokładności i nie niesi odpowiedzialności za skutki powstałe korzystając z danej informacji.

Wzbrania się informacje przedstawione na niniejszej stronie internetowej, używać na innych stronach internetowych, w prasie lub innych środkach informacyjnych, a także w żaden sposób rozpowszechniać lub w inny sposób ogłaszać.

Wzbrania się rozpowszechniać, kopiować, ogłaszać informację padaną na stronie internetowej Advo, pobraną ze środków informacyjnych takich jak BNS, ELTA, Delfi, bez pisemnej zgody ostatnich.
 

info@advo.lt   © 2005   Balticus Advocatus.   Prawo autorskie  Ograniczenie odpowiedzialności