Balticus Advocatus   STRONA GŁÓWNA   |   O NAS   |   SPECJALIZACJA   |   KONTAKT   |   LINKI   
 
   BIUROADWOKATÓW
   A.MARCINKEVIČIUS
   I PARTNERZY
W ramach swojej dziaĆ¹alnoĆŗci Ā”Balticus AdvocatusĀ” oferuje szeroki zakres usĆ¹ug prawniczych - doradztwo prawne na rzecz podmiotĆ³w gospodarczych oraz osĆ³b fizycznych, sporzĆ dzanie pism procesowych, opinii prawnej, reprezentowanie interesĆ³w klienta w stosunkach gospodarczych, przed organami wĆ¹adzy wykonawczej i samorzĆ dowej, w organizacjach spoĆ¹ecznych i pozarzĆ dowych, udzielanie zastƦpstwa procesowego przed sĆ dami i organami wĆ¹adzy ustawodawczej.
 
 >>    INFORMACJA
Tel./Faks: +370 52 62 1994
E-mail: info@advo.lt
 

Ograniczenie odpowiedzialności  

ADVO posiada wskazówki na różne źródła informacji oraz strony internetowe. Ostatnie nie są kontrolowane poprzez ADVO i ADVO nie gwarantuje dokładności i zasadności ich treści.

ADVO nie niesie odpowiedzialności za zdanie oraz komentarze użytkowników (uwagi o podanym materiale). Rozpowszechniając lub ogłoszając informację (materiały, dane, zdania, komentarze) na stronie internetowej ADVO , podmiot nadający informację (materiały, dane, zdania, komentarze) zgadza się o przekazanie praw autorskich na korzyść ADVO. ADVO nie jest zobowiązana do wynagrodzenia nadającemu za daną informację.

ADVO pozostawia za sobą prawo do odtwarzania, rozpowszechniania, ogłoszania i publikowania informacji zamieszczonej na niniejszej stronie internetowej, wskazując imię autora, tak jak ono jest podane.

Żadne osoby trzecie nie posiadają prawa do korzystania z informacji podanej na niniejszej stronie, bez pisemnej zgody ADVO.
 

info@advo.lt   © 2005   Balticus Advocatus.   Prawo autorskie  Ograniczenie odpowiedzialności