Balticus Advocatus   STRONA GŁÓWNA   |   O NAS   |   SPECJALIZACJA   |   KONTAKT   |   LINKI   
 
   BIUROADWOKATÓW
   A.MARCINKEVIČIUS
   I PARTNERZY
W ramach swojej działalności ?Balticus Advocatus? oferuje szeroki zakres usług prawniczych - doradztwo prawne na rzecz podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych, sporządzanie pism procesowych, opinii prawnej, reprezentowanie interesów klienta w stosunkach gospodarczych, przed organami władzy wykonawczej i samorządowej, w organizacjach społecznych i pozarządowych, udzielanie zastępstwa procesowego przed sądami i organami władzy ustawodawczej.
 
 >>    INFORMACJA
Tel./Faks: +370 52 62 1994
E-mail: info@advo.lt
 

 

LINKI  

Wyszukiwarki aktów prawnych
:: Portal prawny LITLEX
:: Wyszukiwarka aktów prawnych na stronie Sejmu RL

Organy władzy państwowej
:: Prezydent Republiki Litewskiej
:: Sejm RL
:: Rzàd RL

Ministerstwa
:: Ministerstwo Finansów RL
:: Ministerstwo Ssprawiedliwości RL
:: Ministerstwo Spraw wewnętrznych RL
... więcej>>

Sądy
:: Sąd Konstytucyjny RL
:: Sąd Najwyższy RL
:: Naczelny sąd administracyjny
... więcej>>

Arbitraż
:: Gospodarczy miźdzynarodowy i krajowy arbitraż m. Wilno

Samorządy
:: Samorząd miasta Wilno
:: Samorząd miasta Kaunas
:: Samorząd miasta Klaipeda
... więcej>>

 

Instytucje samorządu prawnego
:: Rada adwokacka RL
:: Rada notarialna RL
:: Rada komorników RL
... więcej>>

Instytucje wymiaru sprawiedliwości
:: Departament policji RL
:: Naczelny komisariat policji miasta Wilno
:: Prokuratura LR

Związki zawodowe
:: Związek zawodowy urzędów śledczych
:: Związek zawodowy pracowników policji m. Wilno

Media
:: Agencja prasowa ELTA
:: Agencja prasowa BNS
:: Dziennik ?Lietuvos rytas?
... więcej>>

Inne
:: Portal informacyjny ?Delfi?
:: Portal informacyjny ?Omni.lt?

 

info@advo.lt   © 2005   Balticus Advocatus.   Prawo autorskie  Ograniczenie odpowiedzialności