Balticus Advocatus   STRONA GŁÓWNA   |   O NAS   |   SPECJALIZACJA   |   KONTAKT   |   LINKI   
 
   BIUROADWOKATÓW
   A.MARCINKEVIČIUS
   I PARTNERZY
W ramach swojej działalności ?Balticus Advocatus? oferuje szeroki zakres usług prawniczych - doradztwo prawne na rzecz podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych, sporządzanie pism procesowych, opinii prawnej, reprezentowanie interesów klienta w stosunkach gospodarczych, przed organami władzy wykonawczej i samorządowej, w organizacjach społecznych i pozarządowych, udzielanie zastępstwa procesowego przed sądami i organami władzy ustawodawczej.
 
 >>    INFORMACJA
Tel./Faks: +370 52 62 1994
E-mail: info@advo.lt

 
Krepšinio turnyro
"ADVOKATŪROS TAURĖ 2007"
rėmėja
 
 
 Kiti atsiliepimai

 

 

O NAS

Arūnas Marcinkevičius
Arūnas Marcinkevičius

Adwokat

Kancelaria adwokacka adwokata Arunasa Marcinkewicziusa „Balticus Advocatus“ (kancelaria adwokacka „Balticus Advocatus“) jest zlokalizowana niedaleko centrum miasta Wilno, przy ul. Naugarduko 34, na II piętrze siedziby spółki akcyjnej „Montuotojas“.
 
Poprzednikami kancelarii „Balticus Advocatus“ są wspólnota zawodowa adwokatów „Balticus Advocatus“ (założona w dniu marca 2005 r.), kancelaria adwokacka adwokata A. Marcinkewicziusa (założona w dniu 19 stycznia 2005 r.) oraz spółka usług prawnych A. Marcinkewicziusa „Rectum Esse“.
 
Adwokaci i prawnicy pracujące w kancelarii adwokackiej kontynując działalność zawodową w Adwokaturze RL, przestrzegają zasady „być uczciwym i mieć rację“ (lot.: rectum esse).
 
Zespół adwokatów oraz prawników kancelarii kierując się przez stulecie utworzonymi zasadami Adwokatury przestrzega tradycji prawnej. Preorytytowym celem adwokatów oraz prawników kancelarii, jak i wcześniej zostaje konfidencjalność oraz maksymalna ochrona prawna praw i interesów prawnych klientów.
 
W osiągnięciu tego celu zespół kancelarii adwokackiej zawsze dąży do maksymalnego wykorzystania wszystkich możliwych środków prawnych i metód dla ochrony oraz obrony prawnej interesów klienta.
 
Szczególną uwagę udziela się stałemu rozwojowi kwalifikacji zawodowej. Jest to podstawą kwalifikowanych usług prawnych oraz świadczenia pomocy prawnej na najwyższym poziomie.
 
Kancelaria adwokacka „Balticus Advocatus“ zapewnia klientowi kompleksową obsługę prawną oraz możliwość jednocześnie korzystać z usług całego zespołu adwokatów oraz prawników kancelarii.
 
Adwokaci i prawnicy naszej kancelarii udzielają konsultacji prawnych na rzecz krajowych i zagranicznych podmiotów gospodarczych, osób fizycznych i prawnych oraz organizacji społcznych. Reprezentują ich interesy w stosunkach handlowych przed organami administracji samorządowej i państwowej. Bronią prawa i interesy klientów przed organami ścigania i instytucjami sądowymi.
 
Kancelaria adwokacka „Balticus Advocatus“ stale dba o pomoc prawną pozarządowym organizacijom. W razie potrzeby udziela konsultacji prawnych oraz sporządza pisma procesowe.
 
Kancelaria udziela porad prawnych związkom zawodowym, partiom politycznym, organizacijom społecznym, politycznym, organom administracji państwowej i samorządowej. Świadczy usługi z zakresu sporządzania projektów aktów prawnych, składa propozycje dotyczące kwestii legislacyjnych.
 
Kancelaria adwokacka współpracuje z adwokatami, radcami prawnymi i prawnikami Republiki Litewskiej, Unii Europejskiej i państw zagranicznych.
 

 
info@advo.lt   © 2005   Balticus Advocatus.   Prawo autorskie  Ograniczenie odpowiedzialności