Balticus Advocatus   STRONA GŁËWNA   |   O NAS   |   SPECJALIZACJA   |   KONTAKT   |   LINKI   
 
   BIUROADWOKATËW
   A.MARCINKEVIČIUS
   I PARTNERZY
W ramach swojej dzia├╣alno├║ci ┬öBalticus Advocatus┬ö oferuje szeroki zakres us├╣ug prawniczych - doradztwo prawne na rzecz podmiot├│w gospodarczych oraz os├│b fizycznych, sporz├ádzanie pism procesowych, opinii prawnej, reprezentowanie interes├│w klienta w stosunkach gospodarczych, przed organami w├╣adzy wykonawczej i samorz├ádowej, w organizacjach spo├╣ecznych i pozarz├ádowych, udzielanie zast├Žpstwa procesowego przed s├ádami i organami w├╣adzy ustawodawczej.
 
 >>    INFORMACJA
Tel./Faks: +370 52 62 1994
E-mail: info@advo.lt
 

  Vardas*
  PavardŰ
  E-mail*
  PorzÓdana data i czas* - -         :
  Pytanie*
   
 
info@advo.lt   © 2005   Balticus Advocatus.   Prawo autorskie  Ograniczenie odpowiedzialno˙ci