Balticus Advocatus   PRADŽIA   |   APIE MUS   |   SPECIALIZACIJOS   |   PUBLIKACIJOS   |   KONTAKTAI   |   NUORODOS   
 
   ADVOKATO
   ARŪNO MARCINKEVIČIAUS
   IR PARTNERIŲ KONTORA
 
Lietuvos advokatūra
 

Arūnas Marcinkevičius

Advokatas, advokatų kontoros A. Marcinkevičius ir partneriai "Balticus Advocatus" seniūnas
 
Arūnas Marcinkevičius Išsilavinimas

1993 m. baigė Vilniaus universiteto Teisės fakultetą. Įgijo vienpakopį aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą.

Suteiktos licencijos

1997 m. spalis Licencija Nr. 751 verstis teisininko praktika, suteikė Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerija.
 
2005 m.sausio 19 d. Teisės verstis advokato veikla liudijimas, suteikė Lietuvos Advokatų taryba.

Suteiktos tarptautinės specialios kvalifikacijos

2000 m. pripažintas Kino pramonės asociacijos MPA (Motion Picture Association) ekspertu “piratinės” audiovizualinės produkcijos identifikavimo srityje

Profesinė veikla

Nuo 1989 m. dirbo Biržų rajono VRS apylinkės inspektoriumi, vėliau tardytoju.
Nuo 1991 m. iki 1992 m. dirbo Tardymo departamento prie Lietuvos Respublikos VRM tardytoju.
Nuo 1992 m. iki 1995 m. dirbo Nusikaltimų tyrimo departamento prie Lietuvos Respublikos Generalinės prokuratūros tardytoju- kriminalistu, Generalinės prokuratūros Tardymo departamento tardytoju.
Nuo 1995 m. iki 1997 m. advokato padėjėjas Vilniaus miesto II-oje advokatų kontoroje.
Nuo 1995 m. iki 1999 m. Vilniaus Aukštesniosios policijos mokyklos bei policijos pareigūnų profesinės kvalifikacijos tobulinimo kursų dėstytojas.
Nuo 1995 m. iki 1999 m. Lietuvos Muzikos industrijos asociacijos teisininkas, viceprezidentas.
1997 m. išlaikė kvalifikacinius egzaminus ir gavo Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijos licenciją
verstis teisininko praktika. Įsteigė Arūno Marcinkevičiaus teisinių paslaugų firmą “Rectum esse”.
Nuo 1997 m. verčiasi privačia teisine praktika.
Nuo 1999 iki 2004 m. Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos komisijos narys.
Nuo 1999 iki 2001 m. Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos komisijos pirmininko pavaduotojas.
Nuo 2000 m. spalio 14 d. iki 2004 m. gruodžio 31 d. Teisinių paslaugų įmonių asociacijos prezidentas.
Nuo 2003 m. lapkričio iki 2005 m. spalio Vilniaus tarptautinio ir nacionalinio komercinio arbitražo (Vilniaus arbitražo) arbitras;
2004 06 29 d. Lietuvos advokatų tarybos sprendimu nepripažintas advokatu dėl savo, kaip asociacijos vadovo veiklos;
2004 10 21 d.Lietuvos advokatų tarybos sprendimu pripažintas advokatu.
2005 01 19 d. Lietuvos advokatų tarybos sprendimu įrašytas į Lietuvos praktikuojančių advokatų sąrašą ir įgijo teisę verstis advokato veikla. Įsteigė advokato Arūno Marcinkevičiaus kontorą.
2005 03 15 d. kartu su advokatu Aleksandru Kočegarovu įsteigė advokatų profesinę bendriją A. Marcinkevičius, A. Kočegarovas ir partneriai "MK&P" (2005 06 10 d. bendrija pavadinimą pakeitė į "Balticus Advocatus").

Seminarai ir konferencijos

2006-05-26 d. Seimo Konstitucijos salė. Lietuvos Respublikos Seimo Operatyvinės veiklos parlamentinės kontrolės komisijos Konferencija – diskusija: "Būti ar nebūti?! Operatyvinės veiklos įstatymo vieta Lietuvos teisinėje sistemoje“.
2006-04-07 d. Mokslinis seminaras "Aktualūs baudžiamojo proceso klausimai:
įrodymai ir įrodinėjimas" (Organizatorius Mykolo Romerio universitetas).
2005-11-30 Administracinių bylų teisenos praktika: pažeidimų viešojo administravimo srityje ikiteisminis nagrinėjimas (Seminaro organizatorius Lietuvos advokatūra).
2005-10-13 "Civilinė teisė - specialūs kreditoriaus interesų gynimo būdai" (Seminaro organizatorius Lietuvos advokatūra).
2005-05-12 "Darbo sutarties sudarymas, darbo sutarties nutraukimas, materialinė atsakomybė" (seminaro organizatorius Lietuvos advokatūra).
2005-03-24 Lietuvos advokatų tarybos seminaras "Civilinė atsakomybė".
2004-06-08/09 Tarptautinė konferencija “Narkotikų prevencijos patirtis užsienyje”
2004-04-14 “Kriminogeniškumas- viešoji informacija- teisinė valstybė”,”smurtas ir nusikaltimas žiniasklaidos akiratyje: visuomenės interesas ir poveikis nepilnamečiams” (organizatorius – Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba).
2004-03-25 Tarptautinė konferencija “Prekybos žmonėmis ir aukų reintegracijos problemos Lietuvoje”.
2004-01-22/23 “LR Civilinio kodekso taikymo teisminėje praktikoje aktualūs klausimai“ (Lietuvos teisėjų mokymo centras).
2003-12-18 “Apeliacinė ir specialioji teisena” (LR Teisingumo ministerija)
2003-12-5/6 “Žiniasklaida ir asmenybės raida: nepilnamečių apsauga ir žmogaus orumas” (organizatorius –Vilniaus universitetas).
2003-10-3/4 “Intelektualinė nuosavybė ir Europos sutartis” (Varšuvos m.).
2000 m. rugsėjis JAV ambasados Vilniuje metodiniame pažintiniame seminare Lietuvos Respublikos Teismų, prokuratūros ir policijos pareigūnams apie JAV justicijos ir baudžiamosios teisenos ypatumus, (pranešėjas JAV federalinis teisėjas John R. Tunheim);
2000-02-10 “Piratinės” audiovizualinės produkcijos įrašų identifikavimo metodika ir aktualijos” (Kino pramonės asociacija MPA (Motion Picture Association), Lietuvos muzikos industrijos asociacija LMIA ir Kino platintojų asociacija KPA.
1997-10-16/17 “Antipiratinė veikla. Fonogramų identifikavimas. Fonogramų gamintojų teisių apsauga ” Tarptautinė Fonografijos industrijos federacija IFPI (Jurmalos m.).

Skaityti pranešimai:

1997 m. spalis Jūrmaloje, Latvija tarptautinis IFPI seminaras “Europhono” pagal Phare II programą policijos, muitinės ir prokuratūros pareigūnams, fonogramų “antipiratinės” teisinės apsaugos ir identifikavimo klausimais;
1999 m. kovas Vilniuje, LR Užsienio reikalų ir kultūros ministerijų surengtame seminare valstybės valdininkams intelektinės nuosavybės teisinės apsaugos ir proceso klausimais;
1999 m. Vilniuje MPA seminare Lietuvos policijos, prokuratūros ir muitinės pareigūnams audiovizualinių kūrinių vaizdo įrašų “antipiratinės” apsaugos ir identifikavimo klausimais;
2000 m. gegužė Lietuvos Žmogaus teisių Gynimo asociacijos ir Dingusiųjų žmonių šeimų paramos centro organizuotoje konferencijoje Vilniuje, LR Seimo rūmuose apie dingusiųjų žmonių paieškos teisinio proceso problemas;
2003 m. balandis The European Law Student’s Association ELSA Lietuva, padedant su Lietuvos teisininkų draugijai, Lietuvos Teisėjų asociacijai bei Teisinių paslaugų įmonių asociacijai, organizuoto projekto “STart 2003” tema “Aplinkos teisė: teisė žinoti, teisė dalyvauti, teisė kreiptis į teismą” teisminio proceso inscenizacijos Lietuvos Apeliaciniame teisme vienas iš finalo arbitrų.
2004 m. kovas Lietuvos Žmogaus teisių Gynimo asociacijos ir Dingusiųjų žmonių šeimų paramos centro kartu su LR Seimo žmogaus teisių komitetu LR Seime organizuotoje tarptautinėje konferencijoje “Prekybos žmonėmis ir aukų reintegracijos problemos” apie prekybos žmonėmis aukų reintegracijos teisines problemas.
2004 m. gegužė Vilniaus miesto Vyriausiojo Policijos komisariato organizuotame seminare “Bendravimo su žiniasklaida įgūdžių tobulinimas” tema “VRM sistemos pareigūnų informacijos teikimo žiniasklaidai ypatumai ir teisinės nuostatos:”.

Dalyvavimas rengiant teises aktus

1998- 2000 m. Visuomeninių organizacijų atstovas kuriant Lietuvos Respublikos autorių ir gretutinių teisių įstatymo projektą ir teikiant jį svarstymui LR Seime. Specializacijos sritis- intelektinės nuosavybės apsaugos teisinių priemonių mechanizmo ir procedūrų užtikrinimo klausimai.
2000- 2001 m. Lietuvos Respublikos ATPK, BK bei Autorių ir gretutinių teisių įstatymo pataisų rengimo Seime grupėje- visuomeninis konsultantas intelektinės nuosavybės apsaugos teisinių priemonių mechanizmo ir procedūrų užtikrinimo klausimais, 2000-2001 m. Lietuvos Respublikos Tabako reklamos įstatymo pataisų rengimo Seime grupėje - visuomeninis konsultantas teisės klausimais;
2001- 2004 m. Lietuvos Respublikos Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto pavedimu drauge su kitais teisininkais, rengiant ir teikiant pastabas bei pasiūlymus dėl:

  • Lietuvos Respublikos ATPK 272; 273; 275 ir 280 str.str. pakeitimo įstatymo projekto;
  • Lietuvos Respublikos Teismų įstatymo projekto;
  • Lietuvos Respublikos Prokuratūros įstatymo projekto;
  • Lietuvos Respublikos Teisininko privačios profesinės veiklos įstatymo ir jo įsigaliojimo bei įgyvendinimo įstatymo projektų;
  • Lietuvos Respublikos CPK įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo pakeitimo įstatymo projekto;
  • Lietuvos Respublikos CPK atskirų straipsnių pakeitimo įstatymo projekto;
  • Lietuvos Respublikos Teisės patarėjų įstatymo ir jo įsigaliojimo bei įgyvendinimo įstatymo projektų;
  • Lietuvos Respublikos Advokatūros įstatymo ir jo įsigaliojimo bei įgyvendinimo įstatymo projektų bei kitų teisės aktų projektų.

Išleisti leidiniai

“Kaip išvengti nusikaltimo” rekomendacijos gyventojams (bendraautorius).
Leidėjas Lietuvos Respublikos VRM. Išleista 1994; 1995; 1996; 1997, 1998 ir vėlesniais metais;

Metodinės rekomendacijos intelektinės nuosavybės apsaugos klausimais, skirtos Lietuvos Respublikos policijos, prokuratūros ir teismų pareigūnų tarnybiniam naudojimui (bendraautorius).Išleido Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos VRM 2000 m. ir vėliau.

Atsiliepimai apie profesinę veiklą

2000 m. Policijos Generalinio komisaro Visvaldo Račkausko padėkos raštas;
2002 m. Lietuvos Tradicinio aikido federacijos prezidento Vladimiro Lisicyno padėkos raštas;
2003 m. Europos studentų teisininkų asociacijos Lietuvos Nacionalinės grupės ELSA Lietuva padėka;
2004 m. Vilniaus miesto Vyriausiojo policijos komisariato viršininko Eriko Kaliačiaus padėkos raštas;
2004 m. Lietuvos Tradicinio aikido federacijos prezidento Vladimiro Lisicyno padėkos raštas;
2004 m. Dingusiųjų žmonių šeimų paramos centro tarybos pirmininkės Onos Gustienės padėka;
2004 m. LR Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininko prof. Aloyzo Sakalo padėkos raštas;
2004 m. LR Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto, Teisės ir teisėtvarkos institucijų parlamentinės
kontrolės pakomitečio pirmininko Eduardo Šablinsko padėkos raštas;
2004 m. LR Seimo nario Gintauto Babravičiaus padėkos raštas;
2004 m. LR Seimo nario Romano Algimanto Sedlicko padėkos raštas;
2004 m. LR Seimo nario Gintauto Babravičiaus padėkos raštas;
2004 m. LR Seimo nario Sergėjaus Dmitrijevo padėkos raštas;
2004 m. Teisinių paslaugų įmonių asociacijos prezidiumo padėkos raštas;
2004 m. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų Fabijoniškių apygardos komisijos padėkos raštas.

 

info@advo.lt   © 2005   Balticus Advocatus.   Autorinės teisės.  Atsakomybės apribojimas