Balticus Advocatus   PRADȚIA   |   APIE MUS   |   SPECIALIZACIJOS   |   PUBLIKACIJOS   |   KONTAKTAI   |   NUORODOS   
 
   ADVOKATO
   ARÛNO MARCINKEVIÈIAUS
   IR PARTNERIŰ KONTORA
 
 >>    PASITEIRAVIMUI
Tel./Faks.: +370 52 62 1994
El.pađtas: info@advo.lt
 

PAREIÐKIMAI IR PRAÐYMAI

::  PareiĂ°kimas dĂ«l palikimo atsisakymo

::  PraĂ°ymas iĂ°duoti privalomosios palikimo dalies paveldĂ«jimo teisĂ«s liudijimĂ 

::  PareiĂ°kimas dĂ«l ĂĄpĂ«dinio, praleidusio terminĂ  priimti palikimĂ , ĂĄtraukimo ĂĄ paveldĂ«jimo teisĂ«s liudijimĂ 

::  PareiĂ°kimas dĂ«l pirmenybĂ«s teisĂ«s atsisakymo

::  PareiĂ°kimas dĂ«l praneĂ°imo apie pirmenybĂ«s teisĂŠ

::  PareiĂ°kimas dĂ«l giminystĂ«s ryĂ°iĂž patvirtinimo

::  PraĂ°ymas iĂ°duoti apmokestinamosios vertĂ«s paĂŸymĂ 

 

::  PraĂ°ymas iĂ°duoti paveldĂ«jimo teisĂ«s liudijimĂ  atstovavimo tvarka

::  PareiĂ°kimas dĂ«l palikimo priĂ«mimo

::  PraĂ°ymas iĂ°duoti paveldĂ«jimo teisĂ«s liudijimĂ  globotiniui

::  PraĂ°ymas iĂ°duoti paveldĂ«jimo teisĂ«s liudijimĂ  kai nespĂ«jĂŠs palikimo ĂĄpĂ«dinis mirĂ«

::  PraĂ°ymas iĂ°duoti paveldĂ«jimo teisĂ«s liudijimĂ , kai priĂ«mĂŠs palikimĂ , bet nespĂ«jĂŠs gauti paveldĂ«jimo teisĂ«s liudijimo ĂĄpĂ«dini

::  PraĂ°ymas iĂ°keldinti

::  Sutuoktinio pareiĂ°kimas dĂ«l sutikimo perleisti Ă°eimos turtĂ 

 

Klasifikatorius >>   
 

info@advo.lt   © 2005   Balticus Advocatus.   Autorinës teisës.  Atsakomybës apribojimas